הפלה טבעית

קיבלת את הבשורה הנוראית שאין דופק. 

מה עכשיו??

 

דסי אלעד